Oudercontact

In september worden er in alle klassen van de kleuter-en lagere school informatieavonden gegeven waarom alle ouders worden uitgenodigd. Graag leggen we ouders uit hoe de klaswerking verloopt en wat er thuis nog verwacht wordt van uw kind.

oudercontact

We vinden het belangrijk om met alle ouders te spreken over hun kind tijdens een individueel oudercontact. Ouders kennen hun kind het langst en kennen hun kind het best. Samen informatie uitwisselen kan helpen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Tijdens een oudercontact vinden we het belangrijk te kijken naar hoofd, hart en handen.

In de loop van het jaar voorzien we in de kleuterschool twee individuele oudercontacten, in de lagere school zijn het er drie. Ook is er de mogelijkheid tot individueel contact met de gymleerkracht, de zorgleerkracht en de zorgcoördinator.

Vermits we een goede samenwerking belangrijk vinden, mag u ons steeds contacteren wanneer u vragen of bezorgdheden heeft.

 

 

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven