Ouderraad

Vertegenwoordigers van de ouders vormen samen met de directeur en twee vertegenwoordigers van de leerkrachten de ouderraad op school. Onze ouderraad vergadert normaal gezien 6 x per schooljaar op school.

De ouderraad stelt drie belangrijke doelen voorop:

  • een open en constructieve samenwerking en informatiedoorstroming tussen school en alle ouders realiseren
  • een klankbord zijn voor de school naar praktische en inhoudelijke schoolwerking toe
  • de school concreet ondersteunen in de dagdagelijkse werking door acties en activiteiten te organiseren en ondersteunen met een zo groot mogelijk draagvlak bij de ouders

Bij het begin van het schooljaar wordt een uitnodiging gericht naar alle ouders om deel uit te maken van de ouderraad. Per klas streven we naar 1 of meerdere vaste afgevaardigden die de ouders van die klas vertegenwoordigen binnen de ouderraad. Alle ouders ontvangen bij het begin van het schooljaar een overzicht van de klasvertegenwoordigers.

De leden van de ouderraad vertegenwoordigen de groep van ouders en treden niet op in persoonlijke naam. Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de voorzitter, secretaris en schatbewaarder.

Onze ouderraad heeft ondertussen een rijk aanbod van activiteiten uitgebouwd ten dienste van de school met o.a.

  • schoolbrunch
  • vaderdagontbijt
  • soepmomenten tijdens de winterperiode
  • carnaval op school
  • verkeersactiviteiten via een gemengde verkeerswerkgroep
  • vormende avonden op school
  • ondersteuning van Klokskeskermis

We zien de werking en inbreng van onze ouderraad als een duidelijke meerwaarde voor onze concrete schoolwerking.

Bijlage:

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven